top of page
Läkare och patient

Konsultation och betänketid

Den nya lagen om fillers och botox betyder att du som ny kund först måste göra en konsultation. Sedan har du minst 48 timmars betänketid innan injektionsbehandlingen får utföras. Detta gäller också för befintliga kunder som inte gjort den behandling som är aktuell tidigare, eller om det har gått mer än 6 månader sedan senaste behandlingen.

bottom of page